ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป…
Read more

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เร…
Read more