ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

กรกฎาคม 19th, 2019 มจร โคราช  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ Comments Closed

ศิษย์เก่าบรรยายในโครงปัจฉิมนิเทศนิิสิตและซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑

พฤษภาคม 1st, 2018 มจร โคราช  คลังภาพกิจกรรม Comments Closed

ศิษย์เก่าบรรยายในโครงปัจฉิมนิเทศนิิสิตและซ้อมรับปริญญา …


คณะบริหารสมาคมศิษย์เก่า ได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

กรกฎาคม 31st, 2016 มจร โคราช  ข่าวสารประชาสัมพันธ์, คลังภาพกิจกรรม Comments Closed

คณะบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา…