ผู้บริหารตรวจเยี่ยมปรับปรุงห้องเรียน ป.โท รัฐศาสตร์

0

คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมปรับปรุงห้องเรียน ป.โท รัฐศาสตร์  พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา เมตตาตรวจเยี่ยมห้องเรียน ป.โท รัฐศาสตร์ อาคาร บี  ๔๐๓ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา 

Share.

About Author