กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงโควิดรอบใหม่

0

คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ               จัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงโควิดระบาดรอบใหม่  จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ผ่านระบบ zoom, meeting,  e – Learning  และแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง  และเตรียมพร้อมเปิดห้องเรียนเร็วๆ นี้ สร้างความมั่นใจระบบจัดการป้องกันโควิด ๑๙  ระบาด  เข้ม

Share.

About Author