Templates by BIGtheme NET

หน้าหลัก

กำหนดการโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ปี 2559 และโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย โดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา

กำหนดการโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ปี 2559 และโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย โดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา
Read More
กำหนดการโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ปี 2559 และโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย โดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา

โครงการค่ายมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 6 (กำลังจะมาถึง)

ทางชมรมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ( มจร.วข.นม) จะได้จัดประชุมขึ้นเร็วๆนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการค่ายมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 6 ได้ให้นิสิตสรรหาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเข้าช่วยเหลือ มอบความสุข ให้กับโรงเรียนเหล่านั้นเหมือนดังทุกปีที่ผ่านมา เข้าร่วมกลุ่มการสนทนากับเราที่ กลุ่มชมรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มจร.วข.นม
Read More
โครงการค่ายมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 6 (กำลังจะมาถึง)

โครงการสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มี พระสุธีวรญาณ,รศ.ดร. อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปาฐกถา เรื่อง แสงเงินแสงทองของการศึกษา พระครูวิริยธรรมานุศาสก์ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ประธานกล่าวเปิด นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี กล่าวรายงาน โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘
Read More
โครงการสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘