วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ


ประวัติวัดป่าสุคะโต

ตั้งอยู่บริเวณบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอขึ้นไปบนเขาประมาณ 35 กิโลเมตร ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2519 ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ 50 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 500 ไร่ ในเทือกเขาภูแลนคาหรือภูโค้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 470 เมตรเป็นวัดที่คงสภาพธรรมชาติของป่าไม้สมบูรณ์ เหมาะที่จะปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะหลวงพ่อคำเขียนสุวรรโณ เจ้าอาวาส เป็นพระนักปฏิบัติที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา มีชาวญี่ปุ่นเข้ามาบวชเรียนเป็นศิษย์ ท่านเคยไปจำพรรษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว

หลวงพ่อคำเขียนสุวณฺโณ ได้กล่าวถึงวัดป่าสุคะโต และ ความตั้งใจในการสร้างวัดป่าสุคะโตไว้ว่า

“สุคะโต เป็นสถานที่ให้ผู้มาที่นี่ก็มาดี ผู้ออกจากที่นี่ไปก็ไปดีไปอยู่ที่ไหนก็ไปดี เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้คน แผ่นดิน แม่น้ำ ป่าไม้ อากาศ นี่แหละ ไปดี มาดี อยู่ดี เกิดจากคนก็ได้ เกิดจากดิน น้ำ ลม ไฟ ก็ได้ ไม่ใช่เราคนเดียว ให้ดินดี ให้ดินไปดีมาดี ป่าไปดีมาดี หลายๆอย่าง เรียกว่าสุคะโต

ตั้งใจสร้างสุคะโตให้เป็นที่ตั้งที่เกิดของความดีหลายๆอย่าง เรามาอยู่ที่นี่แม้แต่ดินเราก็ไม่ขุด การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เราจะไม่เบียดเบียนอะไรไม่กระทบกระเทือนอะไร ให้เป็นที่ปลอดจากพิษภัยต่างๆ อยู่ด้วยกันทั้งสัตว์ ทั้งคน ทั้งป่าไม้ ทั้งแม่น้ำ ทั้งแผ่นดิน เป็นแหล่งชีวิตทุกๆด้านให้ครบวงจร ความตั้งใจที่มาอยู่ที่นี่จนถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละ

ขอรับผิดชอบตรงนี้และขอท้าทายในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า ให้มาพิสูจน์ช่วยกันดู มีสถานที่ เราไม่พูดเฉยๆ มีที่ให้อยู่ มีข้าวให้กิน เป็นเพื่อน เป็นมิตร แนะนำพร่ำสอน ทำให้ดู อยู่ให้เห็น พูดให้ฟัง ถ้ามีคนมาอยู่ที่นี่ก็สมความตั้งใจ มาปฏิบัติธรรมก็เป็นความประสงค์อยู่แล้ว”

 

ที่อยู่ : วัดป่าสุคะโต หมู่ ๘ บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลท่ามะไฟหวาน

อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐

 

เรื่อง : หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ,พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ติดต่อ : พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๙๒-๗๗๐๙ , ๐๘๑-๓๐๘-๙๐๕๙

เรื่อง : อบรมเจริญสติภาวนา (หลักสูตร ๗ วัน) โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ

ติดต่อ : คุณสุนทรี ศรีพล

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๑๑-๕๘๖๐ (กรุณาติดต่อระหว่างเวลา ๐๙ .๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)

อีเมล์ : awakening@pasukato.org

เรื่อง : สื่อ ฝากข่าวสาร

ติดต่อ : พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป

โทรศัพท์ : ๐๘๗-๓๗๓-๕๑๒๔

อีเมล์ : pspn2008@hotmail.com

เรื่อง : โรงทาน/ครัวสุคะโต

ติดต่อ : แม่ชีแต๋ว

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๑๗-๕๗๗๙

(กรุณาติดต่อระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.)

เรื่อง : เว็บไซด์วัดป่าสุคะโต

www.pasukato.org

ติดต่อ : webeditor@pasukato.org

 

 

 

 

การเตรียมตัวปฏิบัติธรรมที่สุคะโต

การปฏิบัติธรรมที่สุคะโตไม่ต้องเตรียมอะไร ตั้งต้นจากศรัทธา

เชื่อว่าทำดี ดี ทำชั่ว ชั่ว ที่นี่เป็นที่ทำความดี ที่ละความชั่ว

เราจะเป็นเพื่อนที่ดี   เป็นมิตรที่ดี ไม่พาหลงทิศหลงทาง

ไม่ต้องเตรียมอะไรแต่ต้องมีศรัทธา ไม่ต้องขออนุญาตจากใคร

มาได้เลย ขอให้ที่นี่เป็นบ้านของเรา

 

มาถึงแล้วก็ไปสำนักงานลงทะเบียนอย่างองอาจว่าจะมาอยู่ที่นี่

กี่วัน กี่เดือน กี่ปี หรือไม่มีกำหนด ถ้ามีคำถามว่า “มาได้ยังไง”

ให้บอกว่า “รู้จักหลวงพ่อคำเขียน”  เท่านี้ก็พอแล้ว มาเถอะ

มีข้าวให้กิน มีที่ให้อยู่ ไม่ทอดทิ้ง”

 

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

กำหนดการในการปฏิบัติธรรม

วันแรก(วันอาทิตย์)

 • การปฐมนิเทศที่ศาลาหอไตรจะเริ่มในเวลา ๑๓.๐๐ น. ควรมาให้ทัน
 • เมื่อเดินทางมาถึงวัด ให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานไตรลักษณ์ เพื่อรับเครื่องนอน

(เสื่อหมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม) และกุญแจที่พัก

 • ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันจบหลักสูตร(วันเสาร์)

 • จะจบหลักสูตรเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยประมาณ
 • ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 • ก่อนกลับทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย พร้อมเข้าพักต่อได้
 • นำเครื่องนอน และกุญแจที่พัก ส่งคืนสำนักงานให้เรียบร้อย โดยแยกผ้าห่มและปลอกหมอน เพื่อส่งซัก

 

วัตรปฏิบัติ

๐๓.๐๐ น.    ตื่นนอนอย่างมีสติ

๐๔.๐๐ น.    ทำวัตรเช้า ฟังธรรม

๐๕.๐๐ น.    บริหารจิต บริหารกาย

๐๖.๐๐ น.    เจริญสติกับงานส่วนรวม

๐๗.๓๐ น.    รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

๐๘.๓๐ น.     เจริญสติแนวเคลื่อนไหว

๑๑.๐๐ น.     รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ

๑๒.๐๐ น.     เจริญสติแนวเคลื่อนไหว

๑๖.๐๐ น.     กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม

๑๗.๐๐ น.      อาบน้ำอย่างมีสติ

๑๘.๐๐ น.      ทำวัตรเย็น ฟังธรรม

๑๙.๐๐ น.      เจริญสติแนวเคลื่อนไหว

๒๑.๐๐ น.      นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ

การเตรียมตัว

 • แต่งกายสุภาพ เสื้อผ้าควรสวมใส่สบาย เคลื่อนตัวง่าย ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว สุภาพสตรีสวมกางเกงได้
 • ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอสำหรับ ๗ วัน
 • จัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัว
 • ไฟฉาย จำเป็นมากเพราะอยู่ป่า
 • นาฬิกาปลุก (ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้)
 • รองเท้าแตะ ที่สามารถเดินบนพื้นผิวขรุขระได้สะดวก
 • ขวดน้ำดื่มพกพาส่วนตัว ทางวัดมีน้ำฝนที่ผ่านการกรองให้เติมได้ตลอดเวลา
 • ร่ม (จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในฤดูฝน)
 • ที่วัดอากาศจะเย็นเกือบตลอดทั้งปี หากท่านมาในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว

โปรดเตรียมเครื่องกันหนาวที่จำเป็นสำหรับตัวท่านมาด้วย

 • หากท่านมีเต็นท์ โปรดนำมาด้วย (บางครั้งที่พักไม่เพียงพอ)

การเดินทาง

 

๑) รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี แยกขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ที่อำเภอสีคิ้ว ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ ๓๔๒ กิโลเมตร

 

จากตัวเมืองชัยภูมิไปทางอุทยานแห่งชาติตาดโตน ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติตาดโตน ให้เลี้ยวซ้าย เมื่อถึงบ้านท่าหินโงมให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางสายใหญ่ ผ่านบ้านท่ามะไฟหวาน จนถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ระยะทาง

จากชัยภูมิ ถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ประมาณ ๕๐ ก.ม.

 

หรือจากตัวเมืองชัยภูมิไปทางอำเภอแก้งคร้อ เลยตัวอำเภอไป ๑ ก.ม. ให้เลี้ยวซ้ายตรงปั๊มน้ำมัน ปตท. แล้วไปตามเส้นทาง ผ่านบ้านโคกกุง ขึ้นเขา จนถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ระยะทางจากแก้งคร้อถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ประมาณ ๔๐ ก.ม.

 

๒) รถประจำทางสายกรุงเทพฯ – ชัยภูมิ เมื่อถึงชัยภูมิ ให้มาขึ้นรถสองแถวสายชัยภูมิ ท่ามะไฟหวาน ถ้าต้องการไปวัดป่าสุคะโต เมื่อถึงท่ามะไฟหวานแล้ว ให้เดินอีก ๓ ก.ม. หรือจ้างรถมอเตอร์ไซด์ไปส่งที่วัด รถสองแถวสายชัยภูมิ – ท่ามะไฟหวาน เที่ยวสุดท้ายออกเวลา ๑๖.๐๐ น.

 

๓) รถประจำทางสายกรุงเทพฯ – เมืองเลย (ชุมแพทัวร์ หรือแอร์เมืองเลย) ลงที่อำเภอแก้งคร้อ รถจะจอดใต้สะพานลอย จะมีป้อมตำรวจอยู่ใกล้ๆ ให้เดินไปทางร้านเซเวนฯ ประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร ก่อนถึงร้านเซเวนฯ

ทางด้านขวามือจะเห็นสถานีจอดรถสองแถว มองหารถไปบ้านใหม่ไทยเจริญ ค่ารถประมาณ ๖๐ บาทให้แจ้งคนขับรถว่าให้ช่วยไปส่งที่วัดป่าสุคะโตด้วย (ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

 

รถสองแถวเที่ยวแรกจะออกประมาณเที่ยงกว่าๆ เที่ยวต่อไปประมาณบ่ายสามโมง เที่ยวสุดท้ายประมาณห้าโมงเย็น (ไม่แนะนำให้มาเที่ยวสุดท้ายเพราะจะเต็มไปด้วยนักเรียน) ใช้เวลาไม่แน่นอนในการเดินทางถึงวัด ขึ้นอยู่กับว่าผู้โดยสารเที่ยวนั้นจะไปลงที่ใดบ้าง รถอาจจะแวะส่งหลายหมู่บ้าน โดยปกติถ้าขับรถส่วนตัวใช้เวลาไม่เกิน

๔๐ นาที

 

หมายเหตุ     ควรขึ้นรถจากหมอชิตไม่เกินเที่ยว ๘.๐๐ น. เพราะอาจจะไม่ทันรถสองแถวได้และ ควร

เดินทางถึงวัดไม่เกิน ๑๗.๐๐ น.