ขอเชิญนักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ในงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ “วิสาขบูชาโลก”

🙏เรียนเชิญ นักวิจัยทุกท่าน

นำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ในงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ “วิสาขบูชาโลก”31 พฤษภาคม 2566

🌷🌷ไม่มีค่าใช้จ่าย🌷🌷

สนใจสอบถามได้ที่
พระมหาเกรียงศักดิ์
0979942892
https://bri.mcu.ac.th/con/