ขอแจ้งนักวิจัยรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 6/66 (ทุนส่วนงาน/ทุนงบการวิจัยสกสว. )

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์ แจ้งข่าว รายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 6/66 (ทุนส่วนงาน/ทุนงบการวิจัยสกสว. )

โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร:
แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 30 พฤษภาคม 2566 | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ https://bri.mcu.ac.th/?p=16973