​การ​ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Internal Audit E- SAR (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพบรรยากาศ​การ​ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Internal Audit E- SAR (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของทั้ง​๘​หลักสูตร​ ในวันที่ ๒​๕​-๒​๖​ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕​๖​๓​ โดยทีมประกันคุณภาพ วิทยาเขตนครราชสีมา​ นำโดยพระมหาสุพร​ รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.​(ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ)​ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรแบบออนไลน์จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา​ ของสกอ.ในเดือนมิ.ย.ต่อไป
ในนามทีมประกันคุณภาพขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง8หลักสูตรและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการทำlnternalAudit (online)​หลักสูตรเป็นอย่างดียิ่ง