คณะกรรมการประกันคุณภาพ​ วข.นม. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ ระดับวิทยาเขต

คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่​ ของสำนักวิทยาลัยสงฆ์,สำนักวิชาการ​และสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา​ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ​ วข.นม. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ ระดับวิทยาเขต ในวันที่17- 19 มิ.ย.2563​เวลา​13.00-17.00น.​น.ณ.ห้องประชุม A202 ที่ผ่านมา Cr:คณะกรรมการประกันคุณภาพ​ วิทยาเขตนครราชสีมา