ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ก.พ.อ.เกี่ยวกับการขอเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ(ผศ.,รศ.,ศ.) ฉบับใหม่

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ก.พ.อ.เกี่ยวกับการขอเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ(ผศ.,รศ.,ศ.) ฉบับใหม่
บทความวิจัย​ ต้องตีพิมพ์TCIฐาน1​เท่านั้น​
ดีใจที่จองตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารJSBA​วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ (TCIฐาน1​ :2563-2567)​ ได้ทัน​ ไม่งั้นคงเสียดายผลงานวิจัยที่มีไม่สามารถไปยื่นขอผศ., รศ.ในเกณฑ์ใหม่ได้

T_0020