สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจประเมินงานวิจัย งปม.2560-2562

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​ โดยท่านพระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจประเมินงานวิจัย งปม.2560-2562 และตรวจเครื่องมือวิจัย งปม.2563 ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย​ ณ.วิทยาเขตนครราชสีมา​ เหลือโครงการวิจัย​งปม.2563​ ทุน​ สกสว.ที่ได้รับจัดสรร​ จำนวน​ 1​โครงการ​ที่วันนี้ได้ดำเนินการบทที่1-3และตรวจเครื่องมือวิจัยเรียบร้อยแล้ว​ และจะต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ต่อไป