วัดช้างหมอบ จ.สุรินทร์


วัดมงคลคชาราม

วัดมงคลคชาราม หรือวัดช้างหมอบ  เป็นวัดหลวงพ่อพวนเกจิชื่อดังของเมืองสุรินทร์จำพรรษาอยู่  และยังเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ มีความสวยงามและยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติ ทั้งภูเขาและป่าไม้เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม และท่องเที่ยวเชิงธรรมมะของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และนักท่องเที่ยวทั่วไป นิยมนมัสการพระพิมลพัฒนาทร หรือหลวงพ่อพวน วรมงฺคโล(วรระมังคะโล เจ้าอาวาสวัดช้างหมอบ) (วัดมงคลคชาราม) อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังเป็นพระสงฆ์ผู้มีพรหมวิหารธรรม เป็นพระสุปฏิปันโน เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาวจังหวัดสุรินทร์ ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมไปกราบนมัสการ

ลักษณะเด่นวัดมงคลคชาราม

วัดมงคลคชารามเชื่อมโยงกับหลวงพ่อพวน ผู้ที่ดึงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทุกชนชน  ทั้งในจังหวัดสุรินทร์และต่างจังหวัด  ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวจะไม่เกิดขึ้น  หรือมีนักท่องเที่ยวมาน้อย  เมื่อทราบว่าหลวงพ่อพวนไม่อยู่วัด  ภายในวัดจะเงียบ  แต่วันใดหลวงพ่อพวนอยู่จะมีพุทธศาสนิกชนทุกชนชนเข้ากราบนมัสการประมาณ  ๑๐๐  รูป/คน  และบูชาวัตถุมงคลประมาณ  ๓,๐๐๐  บาทต่อ รูป/คน  อีกทั้งภายในวัดมงคลคชาราม  มีพระปรางค์กุญชรมณีศรีไตรยอดเพชร เริ่มสร้าง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 โดยจัดสร้างเป็นองค์ปรางค์ 3 ยอดอยู่ตรงกลาง และมีปรางค์บริวารโดยรอบทั้ง 8 ทิศ ตั้งอยู่บนยอดเขาเตี้ยๆ ซึ่งได้ปรับปรุงพื้นที่ โดยการถมดินเป็นฐานมีขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 100 เมตร สูงจากพื้นดินปกติ 5 เมตร มีความวิจิตรสวยงาม  ผสมผสานแนวคิดพระธาตุพนมกับนครวัด  โดยหลวงพ่อเป็นผู้ออกแบบเอง ตั้งอยู่ริมชายแดนไทย-กัมพูชา การดำเนินการได้จัดสร้างไปแล้วประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ สำหรับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่เป็นทั้งหินศิลาแลง และปูนที่วางแบบเป็นรูปแบบสมัยประยุกต์ ทั้งลวดลาย ที่เป็นแบบลายไทย และลายผสม ไทยและอาณาจักรขอม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม

หลวงพ่อพวน วรมังคโล เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของอีสานใต้ เป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ใครที่เดือดร้อนมาขอให้ช่วยโดยหลวงพ่อจะสอนให้ยึดหลักธรรมะ ให้เก่งการทำงาน เก่งการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แม้จะมีอายุมากถึง 87 ปีแล้วก็ตาม สังขารเริ่มเจ็บป่วยตามวัยและรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่หลวงพ่อพวนก็ยังสามารถปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำทุกวัน ญาติโยม ยังเลื่อมใสในข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดของหลวงพ่อ ได้เดินทางมากราบไหว้ ขอพร และขอบารมีคุ้มครองจากหลวงพ่อ และเป็นที่เชื่อกันว่าหากใครได้รับพร และน้ำมนต์จากหลวงพ่อ จะเป็นผู้โชคดี ได้สิ่งที่ปรารถนาดั่งใจ

กิจกรรมเด่นวัดมงคลคชาราม

  • การนมัสการสักการขอพรจากหลวงพ่อพวน
  • เที่ยวชมสักการรอยพุทธบาท
  • หินช้างหมอบถวายสักการรอยพุทธบาท
  • บูชาและรับมอบวัตถุมงคลจากหลวงพ่อพวน
  • ไถ่ชีวิตโคกระบือที่วัด
  • อนุรักษ์ป่า