ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ ) อดี…

0
50

[ad_1]
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ ) อดีตเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ณ เมรุชั่วคราว วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
**คลิกที่ลิ้งก์ หรือ สแกน QR Code**
แล้วลงทะเบียนได้เลย 👇🏻👇🏻👇🏻
>> https://goo.gl/6FTCJe << #ธรรมะ #วัดชลประทานรังสฤษดิ์
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ ) อดีตเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ณ เมรุชั่วคราว วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
**คลิกที่ลิ้งก์ หรือ สแกน QR Code**
แล้วลงทะเบียนได้เลย 👇🏻👇🏻👇🏻
>> https://goo.gl/6FTCJe << #ธรรมะ #วัดชลประทานรังสฤษดิ์ [ad_2]
Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา