โลโก้ มจร 130 ปี – กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้

0
866


ขอเชิญผู้หาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่า ร่วมประดับตราสัญญาลักษณ์ ร่วมส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ
ดาวน์โหลด Logo
http://pr.mcu.ac.th/?p=1943

โลโก้ มจร 130 ปี – กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา