เปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ที่อาคารพระเทพ อาคาร C  ชั้น 2 ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งแต่วันที่ 17  สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.30 น.