ผู้ส่งสารอันมั่งคั่ง

ผู้เขียน : เบรนดอน เบอร์ชาร์ด (Brendon Burchard) ผู้แปล ฉัตรชัย ศิริวานนท์

“ผู้ส่งสารอันมั่งคั่ง” เล่มนี้ เหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณค้นหาตัวเองว่ามีความถนัดด้านใด และสามารถทำให้ตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งที่ตนเองมีความถนัดได้ และหนทางที่จะค้นหาศักยภาพของตนเองและสามารถเดินทางไปสู่ความเป็นผู้เชียวชาญนั้นๆ พร้อมทั้งสามารถหารายได้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ด้วยพร้อมกับบทบัญญัติของผู้เชียวชาญที่ควรมี