การจัดการความรู้โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : The Pipphalivana, the lost city in tripitika
  by Dr. P. Y. Pulperm on กุมภาพันธ์ 6, 2019 at 9:15 am

  ปรัชญาแดนพุทธภูมิ :The Pipphalivana,  the lost city in tripitika  (ปิปผลิวัน, พระนครที่สูญหายจากพระไตรปิฎก) ๑.สารบาญ ๒. ที่มาของความรู้เกี่ยวกับเมืองปิปผลิวัน       ๒.๑ ทฤษฎีบ่อเกิดความรู้ประจักษ์นิยมบทนำ             […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : The Pleasant mountain of Griddhakuta,...
  by Dr. P. Y. Pulperm on กุมภาพันธ์ 1, 2019 at 4:31 am

  ภูเขาคิชกูฏอันน่ารื่นรมย์ The pleasant mountain of Griddhakuta           บทนำ ในชีวิตทุกคนมีความพร้อมไม่เหมือนกัน ในการจะใช้ชีวิตให้มีความสุข  เพราะธรรมชาติของจิตวิญญาณมนุษย์เป็นผู้ชอบคิดปรุงแต่งสิ่งต่าง ๆ […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : Karma in the Tripitaka...
  by Dr. P. Y. Pulperm on มกราคม 16, 2019 at 7:00 am

  บทนำ Karma in the Tripitaka(กรรมในพระไตรปิฎก)           ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ส่วนการเคลื่อนไหวจะเป็นไปในแนวทางไหนนั้น เป็นเรื่องของเจตนาของตัวเองที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ที่คิด […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ :...
  by Dr. P. Y. Pulperm on มกราคม 1, 2019 at 3:03 am

  Banaras Hindu university  ๑.บทนำ             ในความทรงจำอันเยาว์วัยของชีวิตอันเงียบเหงา ผู้เขียนชอบหมกมุ่นกับความฝันของตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยใช้จิตคิดจินตนาการตลอดเวลา […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : Jetavana Monastery in tripitaka...
  by Dr. P. Y. Pulperm on ธันวาคม 16, 2018 at 7:38 am

  บทนำ Jetavana Monastery in tripitaka          วัดเชตวันเดิมเป็นเป็นสวนส่วนพระองค์ของเจ้าชายเชตแห่งพระราชวงศ์โกศล อยู่นอกเขตกำแพงเมืองสาวัตถี  เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังคำสั่งสอนเรื่องการใช้ชีวิตจากพระพุทธเจ้าแล้ว […]

An error occured for when trying to retrieve feeds! Check the URL's provided as feed sources.