การจัดการความรู้โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : Jetavana Monastery in tripitaka...
  by Dr. P. Y. Pulperm on พฤศจิกายน 24, 2018 at 7:38 am

  บทนำJetavana Monastery in tripitaka         วัดเชตวันมหาวิหาร เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่สร้างในแคว้นโกศล โดยอนาถบิณฑกเศรษฐี มีศรัทธาสร้างถวายแด่พระพุทธเจ้า เพื่อให้พระองค์เสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นแห่งนี้ […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ :...
  by Dr. P. Y. Pulperm on พฤศจิกายน 21, 2018 at 3:55 am

  รัฐโกศลในพระไตรปิฎก๑.บทนำ            สาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำราปตี้ (Rapti )  ในพระไตรปิฎกเรียกว่า แม่น้ำอจิรวดี แคว้นโกศลมีพระเจ้าปเสนธิโกศล  เป็นกษัตริย์ปกครอง […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ :...
  by Dr. P. Y. Pulperm on พฤศจิกายน 11, 2018 at 2:55 am

  บทนำ         ในช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงสาลวโนทยาน เมืองกุสินาราแล้ว  เพื่อเสด็จสู่ปรินิพพานนั้น ในพระธรรมเทศนาครั้งสุดนั้น พระองค์ตรัสตอบคำถามพระอานนท์ว่า […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : Yasa, Salvation's Householder (ยส,...
  by Dr. P. Y. Pulperm on ตุลาคม 11, 2018 at 12:29 am

  บทนำ        ในวัดพระพุทธเจ้า ตำบลสารนารถ อำเภอพาราณสี รัฐอุตรประเทศ  สาธารณรัฐอินเดีย.  เป็นพุทธสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในพระพุทธศาสนา. เดิมเรียกว่าอิสิปตนมฤคทายวัน. […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : Bimbisar Jail in Tripitaka...
  by Dr. P. Y. Pulperm on กันยายน 11, 2018 at 12:51 pm

  ๑.บทนำเรือนอบที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร (Bimbisar  Jail)           สถานที่แห่งนี้ได้ถูกระบุว่า เป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร พระราชบิดาหลังจากพระองค์ทรงพระราชทานพระสมบัติแก่พระเจ้าอชาตศัตรู พระราชโอรส […]

An error occured for when trying to retrieve feeds! Check the URL's provided as feed sources.