การจัดการความรู้โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : The concept of soul in Tripitaka No.2
  by DrYutthanaAthicitto Pulperm on มิถุนายน 20, 2019 at 12:13 pm

  ปรัชญาแดนพุทธภูมิ :  The concept of soul in Tripitaka No.2 (แนวคิดเรื่องจิตวิญญาณในพระไตรปิฎกตอน.๒)๒.ที่มาของความรู้เรื่องจิตวิญญาณในพระไตรปิฎก                         ในสมัยก่อนพุทธกาล […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : นักษัตร
  by DrYutthanaAthicitto Pulperm on มิถุนายน 4, 2019 at 2:04 am

  ๑.บทนำ              การไปแสวงบุญในดินแดนต่างๆ ที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนไปถึงนั้น  เมื่อมีการสร้างศาสนวัตถุไว้เป็นพุทธสถานหลายแห่งสร้างเมื่อศึกษาจากเวปไซร์ต่างๆ […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ :...
  by DrYutthanaAthicitto Pulperm on พฤษภาคม 31, 2019 at 12:34 pm

  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง *ฉันมาไหว้พระที่ เจดีย์ชเวดากองร่วมเพื่อนผองหาย หมองด้วยบูชาสงบตนเย็นจิต สถิตย์ใจด้วยปัญญาแก้ปัญหาด้วยฤทธิ์ ธรรมนำพ้นเอย.    ๑.บทนำ            ในชีวิตยังมีลมหายใจ […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ :...
  by DrYutthanaAthicitto Pulperm on พฤษภาคม 31, 2019 at 12:30 pm

  พระธาตุอินทร์แขวนปรัชญาแดนพุทธภูมิ : พระธาตุอินทร์แขวนเป็นพระธาตุประจำปีจอ                     ไฟใดไม่ร้อนรุ่ม จิตเท่าไฟราคะ ทำตัวเจ้าโมหะ […]

 • ปรัชญาแดนพุทธภูมิ :...
  by DrYutthanaAthicitto Pulperm on พฤษภาคม 10, 2019 at 8:13 am

  บทนำ ชีวิตของพระเจ้าพิมพิสารกับหลักธรรมอริยสัจ ๔         เมื่อเจ้าชายสิธัตถะทรงตัดสินพระทัยละสมบัติทั้งปวงแล้ว ทรงผนวชที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำอามี่ ตั้งอยู่ในจังหวัดโครักขปูร์ […]

An error occured for when trying to retrieve feeds! Check the URL's provided as feed sources.