ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนรวม

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.

14699592_364519350551908_689590050_o14694780_1089019977882785_548358353_n-1

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนรวม