ตารางเรียน3/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ คฤหัสถ์ )52
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)25
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )35
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันพุธ)21
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)26
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ คฤหัสถ์ )42
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)31
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )31
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันพฤหัสถ์)29
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันอังคาร)20
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)20
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ )45
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)22
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )32
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันจันทร์)28
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)39

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!