ตารางเรียน3/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ คฤหัสถ์ )38
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)16
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )26
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันพุธ)13
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)16
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ คฤหัสถ์ )29
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)21
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )19
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันพฤหัสถ์)18
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันอังคาร)12
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)11
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ )32
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)14
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )21
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันจันทร์)16
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)25

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!