ตารางเรียน3/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ คฤหัสถ์ )43
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)20
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )30
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันพุธ)16
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)20
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ คฤหัสถ์ )35
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)25
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )23
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันพฤหัสถ์)22
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันอังคาร)14
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)13
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ )37
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)16
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )26
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันจันทร์)18
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)29

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!