ตารางเรียน3/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ คฤหัสถ์ )32
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)14
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )25
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันพุธ)11
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)14
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ คฤหัสถ์ )21
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)19
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )18
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันพฤหัสถ์)16
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันอังคาร)9
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)10
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( พระสังฆาธิการ )27
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พระสังฆาธิการ)12
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ( สมทบเสาร์-อาทิตย์ )18
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (วันจันทร์)13
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคคฤหัสถ์ (เสาร์-อาทิตย์)23

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!