ตารางเรียน1/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง1 (พุทธ มนุษย์)293
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง2 (ครุ)117
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง3 (สังคม)186
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง4 (สังฆาธิการ)117
jpg ชั้นปีที่1 (พุทธ มนุษย คฤหัสถ์)143
jpg ชั้นปีที่1 (เดอะมอลล์-วันอังคาร)94
jpg ชั้นปีที่1 (เดอะมอลล์-วันพฤหัส)81
jpg ชั้นปีที่1 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)129
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง1 (พุทธ ครุ มนุษย์)198
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง2 (สังคม)140
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง3 (พิเศษ)140
jpg ชั้นปีที่2 (มนุษย คฤหัสถ์)78
jpg ชั้นปีที่2 (สังคม-เดอะมอลล์)88
jpg ชั้นปีที่2 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)88
jpg ชั้นปีที่3 พุทธศาสตร์118
jpg ชั้นปีที่3 ครุศาสตร์77
jpg ชั้นปีที่3 มนุษยศาสตร์117
jpg ชั้นปีที่3 สังคมศาสตร์115
jpg ชั้นปีที่3 พุทธศาสตร์ (พิเศษ)105
jpg ชั้นปีที่3 สังคมศาสตร์ (พิเศษ)107
jpg ชั้นปีที่3 (พุทธ มนุษย คฤหัสถ์)88
jpg ชั้นปีที่3 (สังคม-เดอะมอลล์)69
jpg ชั้นปีที่3 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)74
jpg ชั้นปีที่4 พุทธศาสตร์108
jpg ชั้นปีที่4 ครุศาสตร์73
jpg ชั้นปีที่4 มนุษยศาสตร์90
jpg ชั้นปีที่4 สังคมศาสตร์139
jpg ชั้นปีที่5 ครุศาสตร์74