ตารางเรียน1/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง1 (พุทธ มนุษย์)288
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง2 (ครุ)112
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง3 (สังคม)181
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง4 (สังฆาธิการ)112
jpg ชั้นปีที่1 (พุทธ มนุษย คฤหัสถ์)138
jpg ชั้นปีที่1 (เดอะมอลล์-วันอังคาร)89
jpg ชั้นปีที่1 (เดอะมอลล์-วันพฤหัส)76
jpg ชั้นปีที่1 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)124
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง1 (พุทธ ครุ มนุษย์)195
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง2 (สังคม)134
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง3 (พิเศษ)132
jpg ชั้นปีที่2 (มนุษย คฤหัสถ์)71
jpg ชั้นปีที่2 (สังคม-เดอะมอลล์)83
jpg ชั้นปีที่2 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)84
jpg ชั้นปีที่3 พุทธศาสตร์113
jpg ชั้นปีที่3 ครุศาสตร์71
jpg ชั้นปีที่3 มนุษยศาสตร์112
jpg ชั้นปีที่3 สังคมศาสตร์111
jpg ชั้นปีที่3 พุทธศาสตร์ (พิเศษ)100
jpg ชั้นปีที่3 สังคมศาสตร์ (พิเศษ)102
jpg ชั้นปีที่3 (พุทธ มนุษย คฤหัสถ์)84
jpg ชั้นปีที่3 (สังคม-เดอะมอลล์)62
jpg ชั้นปีที่3 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)69
jpg ชั้นปีที่4 พุทธศาสตร์105
jpg ชั้นปีที่4 ครุศาสตร์69
jpg ชั้นปีที่4 มนุษยศาสตร์83
jpg ชั้นปีที่4 สังคมศาสตร์133
jpg ชั้นปีที่5 ครุศาสตร์70