ตารางเรียน1/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง1 (พุทธ มนุษย์)285
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง2 (ครุ)110
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง3 (สังคม)178
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง4 (สังฆาธิการ)104
jpg ชั้นปีที่1 (พุทธ มนุษย คฤหัสถ์)135
jpg ชั้นปีที่1 (เดอะมอลล์-วันอังคาร)88
jpg ชั้นปีที่1 (เดอะมอลล์-วันพฤหัส)73
jpg ชั้นปีที่1 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)121
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง1 (พุทธ ครุ มนุษย์)194
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง2 (สังคม)132
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง3 (พิเศษ)129
jpg ชั้นปีที่2 (มนุษย คฤหัสถ์)68
jpg ชั้นปีที่2 (สังคม-เดอะมอลล์)80
jpg ชั้นปีที่2 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)83
jpg ชั้นปีที่3 พุทธศาสตร์110
jpg ชั้นปีที่3 ครุศาสตร์68
jpg ชั้นปีที่3 มนุษยศาสตร์109
jpg ชั้นปีที่3 สังคมศาสตร์109
jpg ชั้นปีที่3 พุทธศาสตร์ (พิเศษ)97
jpg ชั้นปีที่3 สังคมศาสตร์ (พิเศษ)95
jpg ชั้นปีที่3 (พุทธ มนุษย คฤหัสถ์)82
jpg ชั้นปีที่3 (สังคม-เดอะมอลล์)60
jpg ชั้นปีที่3 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)66
jpg ชั้นปีที่4 พุทธศาสตร์103
jpg ชั้นปีที่4 ครุศาสตร์66
jpg ชั้นปีที่4 มนุษยศาสตร์80
jpg ชั้นปีที่4 สังคมศาสตร์130
jpg ชั้นปีที่5 ครุศาสตร์68