ตารางเรียน1/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง1 (พุทธ มนุษย์)306
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง2 (ครุ)132
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง3 (สังคม)200
jpg ชั้นปีที่1 ห้อง4 (สังฆาธิการ)130
jpg ชั้นปีที่1 (พุทธ มนุษย คฤหัสถ์)155
jpg ชั้นปีที่1 (เดอะมอลล์-วันอังคาร)108
jpg ชั้นปีที่1 (เดอะมอลล์-วันพฤหัส)93
jpg ชั้นปีที่1 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)144
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง1 (พุทธ ครุ มนุษย์)212
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง2 (สังคม)154
jpg ชั้นปีที่2 ห้อง3 (พิเศษ)153
jpg ชั้นปีที่2 (มนุษย คฤหัสถ์)90
jpg ชั้นปีที่2 (สังคม-เดอะมอลล์)102
jpg ชั้นปีที่2 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)100
jpg ชั้นปีที่3 พุทธศาสตร์131
jpg ชั้นปีที่3 ครุศาสตร์92
jpg ชั้นปีที่3 มนุษยศาสตร์131
jpg ชั้นปีที่3 สังคมศาสตร์128
jpg ชั้นปีที่3 พุทธศาสตร์ (พิเศษ)121
jpg ชั้นปีที่3 สังคมศาสตร์ (พิเศษ)119
jpg ชั้นปีที่3 (พุทธ มนุษย คฤหัสถ์)103
jpg ชั้นปีที่3 (สังคม-เดอะมอลล์)82
jpg ชั้นปีที่3 (สังคม-เสาร์-อาทิตย์)89
jpg ชั้นปีที่4 พุทธศาสตร์121
jpg ชั้นปีที่4 ครุศาสตร์91
jpg ชั้นปีที่4 มนุษยศาสตร์103
jpg ชั้นปีที่4 สังคมศาสตร์154
jpg ชั้นปีที่5 ครุศาสตร์89