พุทธศิลป์คืออะไร

ความหมายของคำว่าพุทธศิลป์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้อธิบายความหมายไว้ว่า พุทธเจดีย์ น. เจดีย์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า มี 4 ชนิด คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ อุทเทสิกเจดีย์

อ่านต่อ

ศิลปกรรมแนวประเพณีร่วมสมัย

ถือได้ว่าเป็นช่วงที่กำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มศิลปินผู้สร้างสรรค์ และจากผู้ดูโดยทั่วไป การได้รับความสนใจหรือเกิดความตื่นตัว โดยเฉพาะในกลุ่มของศิลปินนั้น หากพิจารณาอย่างกว้างๆย่อมมีมูลเหตุมาจากหลายกรณี

อ่านต่อ

พุทธศิลป์ตามยุคสมัยต่าง ๆ

พุทธศิลป์ได้จำแนกตามยุคสมัยต่าง ๆ ดังนี้ ศิลปะยุคทวาราวดี พบที่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ศิลปะยุคศรีวิชัย พบที่บริเวณภาคใต้ ศิลปะยุคลพบุรี พบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

อ่านต่อ

พระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนปางมารวิชัยสิงห์๑

พระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนปางมารวิชัยสิงห์๑ พุทธลักษณะ […]

Continue reading

พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยปางเปิดโลก

(ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๘๙๓) พระพุทธรูปสมัยนี้ เป็น […]

Continue reading

พระพุทธรูปปรางลีลา

พระพุทธรูปปรางลีลา

Continue reading

พระแก้วมรกต

          พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือ พระแก้วมรกต เป็น […]

Continue reading