พุทธศิลป์คืออะไร

ความหมายของคำว่าพุทธศิลป์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้อธิบายความหมายไว้ว่า พุทธเจดีย์ น. เจดีย์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า มี 4 ชนิด คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ อุทเทสิกเจดีย์

อ่านต่อ

ศิลปกรรมแนวประเพณีร่วมสมัย

ถือได้ว่าเป็นช่วงที่กำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มศิลปินผู้สร้างสรรค์ และจากผู้ดูโดยทั่วไป การได้รับความสนใจหรือเกิดความตื่นตัว โดยเฉพาะในกลุ่มของศิลปินนั้น หากพิจารณาอย่างกว้างๆย่อมมีมูลเหตุมาจากหลายกรณี

อ่านต่อ

พุทธศิลป์ตามยุคสมัยต่าง ๆ

พุทธศิลป์ได้จำแนกตามยุคสมัยต่าง ๆ ดังนี้ ศิลปะยุคทวาราวดี พบที่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ศิลปะยุคศรีวิชัย พบที่บริเวณภาคใต้ ศิลปะยุคลพบุรี พบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

อ่านต่อ

พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๘๙๓)

พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย (ระหว […]

Continue reading

พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย(ฐานเรือหงษ์)

พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย(ฐานเรือหงษ์) สมัย […]

Continue reading

พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาปางมารวิชัย (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๒๕)

พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาปางมารวิชัย (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๙๓ […]

Continue reading

พระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัย(หน้าไทย)

พระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัย(หน้าไทย) พระพุทธรู […]

Continue reading

พระพุทธรูปสมัยเชียงรุ้งปางมารวิชัย(ล้านช้าง)

พระพุทธรูปสมัยเชียงรุ้งปางมารวิชัย(ล้านช้าง) พระยอดธง ส […]

Continue reading

พระพุทธรูปศิลปะสมัยทวารวดีปางนาคปรก(หลวงพ่อศิลา)

พระพุทธรูปศิลปะสมัยทวารวดีปางนาคปรก(หลวงพ่อศิลา) หลวงพ่ […]

Continue reading

พระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัย(หน้าเขมร)

พระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัย(หน้าเขมร) ความสับส […]

Continue reading

พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย

พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย ลักษณะพระเกศจะเป็ […]

Continue reading

พระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนปางมารวิชัยสิงห์๒

พระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนปางมารวิชัยสิงห์๒ พุทธลักษณะ […]

Continue reading