Print

เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดช เอื้อศรี

Written by อ.ธนเดช เอื้อศรี on .

 

ป.อ. มาตรา  ๑๓๖  ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่  หรือเพราะไดเ้กระทำการตามหน้าที่  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่าง  นายวอนซะแล้ว  กล่าวกับตำรวจว่า " รถคันนี้ทำไมไม่จับ  คนก็แน่นเหมือนกัน  หรือจะแกล้งจับเฉพาะผมคนเดียวเท่านั้น เป็นตำรวจจราจรไม่ให้ความยุติธรรม"  ดังนี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าท่ี  ว่าปฏิบัติหน้าท่ีไม่ยุติธรรม  แกล้งจับตน

ดังนั้น  จะพูดอะไร  ต้องระมัดระวังนะครับ  ไม่ใช่สักแต่ว่าจะพูด  คนเราไม่เหมือนกันนะครับ  เจอคนจริงเขาเอาเรื่องเราได้หากเราพูดเข้าข่ายดูหมิ่น  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตำรวจ) ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ