Print

วิเคราะห์ข่าว....เล่ากฎหมาย...กับ อาจารย์ธนเดช เอื้อศรี ตอน คสช. ลุยปราบมาเฟีย

on .

วิเคราะห์ข่าว.............เล่ากฎหมาย.....กับ  อาจารย์ธนเดช  เอื้อศรี

ประจำวันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗

ตอน  คสช.  ลุยปราบมาเฟีย

         ภารกิจเร่งด่วน  ของ  คสช.  อีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก  นั่นคือเรื่อง  จัดการกับอิทธิพล  วินมอเตอร์ไซด์  /  รถตู้  /  รถแทกซี่  เพื่อแก้ปัญหาราคาค่าโดยสาร  ซึ่งถือว่าเป็นการเอาใจคนทุกระดับชั้นที่ใช้บริการมอเตอร์ไซด์รับจ้าง  รถตู้  หรือรถแทกซี่  ในปัจจุบัน

      วิเคราะห์  ทุกครั้งที่ผ่านมา  ผู้ยึดอำนาจไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาดังกล่าว  เพราะเป็นการลูบหน้าปะจมูก  เพราะมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลในธุรกิจดังกล่าวต่างเป็นผู้มีสีหรือมีอำนาจที่ใกล้ชิดกับผู้ยึดอำนาจทั้งนั้น  แต่ครั้งนี้ถือว่า  คสช.เด็ดขาดมากที่จะจัดการกับคนกลุ่มเหล่านี้ให้สิ้นซาก  เพื่อไม่ให้โก่งราคาค่าโดยสาร  หรือสร้างความปั่นป่วนขึ้นในสังคม  ซึ่งจะเห็นว่ามีการชุมนุมเกิดขึ้นในสังคมเมื่อใด  กลุ่มวินมอเตอร์ไซด์  กลุ่มคนขับรถตู้  รถแทกซี่  ต่างมาชุมนุมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เพราะมีผู้หนุนหลังกำกับอยู่เบื้องหลังนั่นเอง  ซึ่งคนเหล่านั้นจะเป็นผู้คอยเก็บส่วยจากกลุ่มต่างๆ  ทำให้บุคคลกลุ่ม  อาชีพวินมอเตอร์ไซด์  รถตู้  รถแทกซี่  ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย  กลุ่มรถตู้มีประมาณ  ๑  หมื่นคัน  รถมอเตอร์ไซด์  ๓  แสนคัน  รถแทกซี่  ๒  แสนคัน  ทำให้กลุ่มเหล่านี้ถูกยุยง  มีการแบ่งกลุ่ม  สร้างความขัดแย้ง  ทางการเมืองอย่างแบ่งแยกไม่ได้  ซึ่งกลุ่มเหล่านี้โดยเฉพาะวินมอเตอร์ไซด์ประมาณ  ๕  หมื่นคัน  ที่อยู่นอกระบบ  ทำผิดเงื่อนไขของกฎหมาย  ทาง  คสช.  จึงเรียกผู้ที่คุมวินมอเตอร์ไซด์ให้มารายงานตัว    คำถามที่น่าสงสัย  คสช.  จะจัดการกับกลุ่มนี้อย่างไร  ซึ่งขณะนี้มีอำนาจพิเศษเฉพาะหน้า  และหลังจากนี้พวกกลุ่มเหล่านี้จะกลับมาหรือไม่  เมื่อ  คสช.  ไม่มีอำนาจมาควบคุมเหมือนในปัจจุบันนี้  อยากเอาใจช่วย  แก้ปัญหานี้ให้สำเร็จด้วยเถอะ  ครับ.............อานิสงค์เกิดชาติหน้าขอให้ท่านได้บำเพ็ญบารมีพระโพธิสัตว์เยี่ยงนี้ตลอดไปเพื่อให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ

กฎหมายน่ารู้

  โดยทุจริต

มาตรา  ๑ (๑)  “โดยทุจริต”  หมายความว่า  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่น

อธิบาย

-  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์  หมายความว่า  ผู้กระทำความผิดมีเจตนากระทำการใดไป  เพื่อเสาะหาประโยชน์ต่าง ๆ  อาจเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน  ได้แก่  ได้ทรัพย์  ได้สิ่งของต่าง ๆ  ได้เงินตราหรืออาจเป็นประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ในทางทรัพย์สิน  เช่น  ได้รับสิทธิต่าง ๆ

-         ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  หมายความว่า  ผู้กระทำความผิดรู้อยู่แล้วว่า

ประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ที่ตนไม่มีสิทธิจะได้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย

-          สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  หมายความว่า  ประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดแสวงหานั้น  เป็นการแสวงหาสำหรับผู้กระทำความผิด  เป็นผู้รับประโยชน์นั้นเอง  หรือสำหรับให้ผู้อื่นเป็นผู้รับประโยชน์นั้น

ตัวอย่าง 

ฎีกาย่อที่  ๓๖๓๐ / ๒๕๕๐  จำเลยแย่งเอากระบอกตั๋วเก็บเงินค่าโดยสารจากผู้เสียหาย  เพราะไม่ประสงค์ให้ผู้เสียหายใช้กระบอกตั๋วเก็บเงินค่าโดยสารมาทำร้ายจำเลยอีก  การกระทำของจำเลยแม้จะเป็นการพาทรัพย์ไปจากผู้เสียหาย  แต่ไม่ได้เกิดโดยเจตนาทุจริต  จึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์  ป.อ.  มาตรา  ๓๓๙