Print

คุยข่าว.....เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดช เอื้อศรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ ตอน ที่ปรึกษา คสช.

on .

คุยข่าว.....เล่ากฎหมาย 

กับ  อ.ธนเดช  เอื้อศรี

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ตอน  ที่ปรึกษา  คสช.

                   ทีมที่ปรึกษา  ร.ม.ต.  ค.ร.ม  เงา  เริ่มพอมองเห็นกันแล้ว  สำหรับ  รัฐบาล (คสช)  เช่น  ม.ร.ว.  ปรีดียาธร  ดร.  สมคิด  ดร.  วิษณุ  ซึ่งที่ปรึกษามีหน้าที่  ถามมา  ตอบไป  เสนอแนวทางแก้ไข  แต่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในเรื่องของการปฏิบัติ  ร.ม.ต.คสช  บางคน  ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ  แต่มีที่ปรึกษาเป็นผู้มีประสบการณ์มาช่วยดูแลถือว่าทันเกมส์การเมือง

                วิเคราะห์  จนถึงวันนี้แล้ว  คณะทีมที่ปรึกษายังไม่ยอมแสดงบทบาทให้สัมภาษณ์สื่ออย่างเป็นรูปธรรมว่าจะเสนอแนวทางแก้ไขให้กับรัฐบาล  คสช  อย่างไร    นั่นหมายความว่า  ทาง  คสช  เอง  ก็ยังไม่ไว้ใจทีมที่ปรึกษาใช่หรือไม่  เพราะสังเกตจากการแถลงของ  คสช  ยังมีการตั้งทีมทหารเข้ามากำกับเพิ่มเติม  เช่น  พลเอกไพบูลย์  ที่เข้ามากำกับดูแลด้านกฎหมาย  ซึ่งยังไม่มีการใช้บริการ  ดร.  วิษณุ  เครืองาม  ปรมาจารย์ด้านกฎหมายมหาชน  ท่านประธาน  คสช  ยังใช้บริการเพื่อนทหารเข้ามาดูแลเช่นเดิม   แต่ถึงอย่างไรคำมั่นสัญญาที่ท่าน  ประธาน  คสช  ให้ไว้แก่  ชนชาวไทย  ว่าจะคืนความสุขให้แก่คนไทยนั้นต้องเกิดขึ้นในเร็ววัน  ซึ่งไม่น่าจะเกิน  เดือน  สิงหาคม  ต้องมีคณะรัฐบาล  ค.ร.ม.  เฉพาะกาล  อย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาอารยประเทศ  โดยเฉพาะพี่เบิ้ม  สหรัฐอเมริกา  ที่จับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิด

                 สรุป  ขอเป็นกำลังใจ  ให้กับ  คสช  ที่อาสาเข้ามาแก้ปัญหาอย่างกล้าหาญ  แม้จะถูกต่อต้านอย่างหนักในช่วงเวลานี้ก็ตามอย่างไรก็แล้วแต่  ขอให้ท่านรีบจัดการกวาดบ้านแต่งตัวคณะรัฐมนตรีชุดเฉพาะกาลอย่างเร่งด่วน  เพราะหากปล่อยให้ช้า  ประเทศชาติอาจเจอวิบากกรรมอีกครั้ง นั่นหมายถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนของต่างชาติซึ่งเป็นหม้อข้าวหม้อใหญ่ที่จะพาประเทศชาติพัฒนาในการลงทุน  และคงไม่เห็นหรือ คงไม่มีการปฏิวัติรอบสองนะครับท่านประธาน  คสช  ................  ก็ไม่รู้ซินะ  อิอิ

กฎหมายน่ารู้.........ใช้ปืนยิงขู่  โดยไม่ประสงค์ให้ถูกผู้ใด  กระปืนแฉลบไปถูก  นาย  ก.  เสียชีวิต  กฎหมายบอกว่า  ผู้ยิงปืนไม่มีความผิด  เพราะเป็นเหตุสุดวิสัย  ไม่เข้าองค์ประกอบประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  (  แต่อย่าบอกว่ายิงขู่เล่นทุกกรณีนะ....กฎหมายใช้วิธีพิสูจน์พยานหลักฐาน  หากพิสูจน์ว่าเกิดจากการกระทำโดยประมาท  ก็ต้องรับผิดเช่นกันนะ...)

 

คุยข่าว.............เล่ากฎหมาย........กับ  อาจารย์ธนเดช  เอื้อศรี  สาขาวิชารัฐศาสตร์

ตอน    คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  หัวหน้า  คสช  (  พลเอกประยุทธ์  จันโอชา )  นั่งประธานบอร์ด  บี.โอ.ไอ (  ค.ก.ก.  ส่งเสริมการลงทุน) โดยมีนายทหารคนสนิท  และมีทหารคนใกล้ชิดคอยช่วยเหลือดูแล  ให้ความสำคัญเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ  สร้างบรรยากาศความเชื่อมั่นให้ชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย  ซึ่งขณะนี้มีโครงการตกค้างมีงบประมาณกว่า  ๗  แสนล้านบาทที่รอการพัฒนา

ข้อแรก  จะปฏิรูปการขออนุญาตการจัดตั้งโรงงาน  โดยจะไม่มีการขออนุญาตผ่านนายหน้า  ที่มีคนในราชการ  หรือนักการเมืองมายุ่ง  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวต่อการลงทุน  การอนุญาตจัดตั้งโรงงานของต่างชาติต้องรวดเร็ว  จากเดิมใช้เวลา  ๙๐  วัน  ลดลงเหลือ  ๔๕  วัน  ไม่มีการใช้เงิน  ใช้เส้นใช้สาย  มาวิ่งเต้น  ท่านประธาน  คสช  ตั้งใจให้เกิดความโปร่งใสเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งหากเป็นเรื่องที่ทำได้ขอชื่นชมในเจตนาและขอส่งเสริมเป็นกำลังใจอย่างหาที่สุดมิได้

        วิเคราะห์  จะเห็นว่าท่านประธาน  คสช. นั่งเป็นประธานบอร์ดที่สำคัญหลายบอร์ดมาก  จนทำให้รู้สึกว่า  นี่เป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่  เพราะตำแหน่งประธานบอร์ดของแต่ละบอร์ดเดิมเป็นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี  ดังนั้นพอจะเห็นเค้าลางเป็นไปได้ว่า  ท่านประธาน  คสช  กำลังส่งสัญญาณว่า  รัฐบาลเฉพาะกาลท่านอาจดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  ซึ่งไม่มีปัญหาหากท่านจะเป็นเอง  เพราะยังไงตอนนี้ท่านก็ดูแลรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเกิดผลเสีย  หรือผลดี  เพราะท่านมีกองกำลังทหาร  มีอาวุธพร้อมอยู่แล้ว  ขอภาวนาให้ท่านได้ทำงานประสบผลสำเร็จ  และคืนความสุขให้คนไทยโดยเร็วเทอญ  ท่านว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง  ใครคิดดีคิดร้าย  เดี๋ยวก็ได้รู้กัน  ทำดีพระ  หรือ  ผี  ต้องคุ้มครอง  หากทำไม่ดีเดี๋ยวก็แพ้ภัยตนเอง   นั่นเป็นกฎแห่งกรรม  ที่อยู่เหนือกฎหมายที่ทุกคนย่อมรู้ดีอยู่แล้ว  ว่าแต่ใครอยากทดสอบก็ทดลองเองนะครับ.......................สุดยอด  ครับท่าน  ประธาน  คสช

กฎหมายน่ารู้...ที่ดินมีโฉนด  หากเจ้าของตามโฉนดที่ดินปล่อยปละที่ดินให้รกร้างว่างเปล่า  เกิน  ๑๐  ปี  และมีผู้อื่นเข้าอาศัยครอบครอง  ท่านว่าที่ดินแปลงดังกล่าวตกเป็นของผู้เข้าครอบครอง