Print

วิธีลงทะเบียนเรียนออนไลน์และการพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน

on .

วิธีลงทะเบียนเรียนออนไลน์และการพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน

1.เข้าระบบด้วย รหัสนิสิต

 

2.เมื่อเข้าระบบแล้ว จะพบกับ ข้อความแจ้ง มียอดค้างชำระ ให้คลิก ผลการลงทะเบียน

 

3เลือกปีการศึกษาและภาคเรียนให้ถูกต้อง  จากนั้นคลิก สัญลักษณ์ PDF เพื่อโหลดใบแจ้งยอดชำระเงิน

 

4.รอระบบดำเนินการสร้างแฟ้มข้อมูลไฟล์

 

5.จากนั้นจะเป็นการดาวน์โหลดเอกสารใบแจ้งยอดชำระเป็นไฟล์ PDF พิมพ์และนำไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน ตามวันเวลาทำการ

(***ขณะนี้ยังไม่สามารถชำระเงินกับธนาคารได้)

 

บทความโดย
พระมหาถาวร อภิธมฺมสุธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ มจร.โคราช