Print

วิธีการดาวน์โหลดเอกสารใบลงทะเบียนเรียน (เฉพาะนิสิตมจร.โคราช)

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

วิธีการดาวน์โหลดเอกสารใบลงทะเบียนเรียน (เฉพาะนิสิตมจร.โคราช)

1.ด้านมุมขวาบนของเว็บไซต์ มจร.โคราช ให้คลิ๊กคำว่า เข้าสู่ระบบ

2.จะมีหน้าต่างให้ใส่รหัสการใช้งานเว็บไซตืขึ้นมา ให้ใส่รหัสประจำตัวนิสิตของท่าน ทั้ง 2 ช่อง แล้วกด เข้าสู่ระบบ

3.เมื่อเข้าระบบได้ จะสังเกตเห็นชื่อของเราด้านมุมขวาบน จากนั้นให้เลือกไปที่ เมนูสำหรับ เลื่อนมาหมวดหมู่ นิสิตปัจจุบัน แล้วเลือก เมนู โหลดใบลงทะเบียน

4.เข้าสู่แฟ้มที่ตรงกับภาคการศึกษาที่ต้องการดาวน์โหลด

5.กดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียว ตามชั้นปีที่ท่านต้องการ

หมายเหตุ : จะเป็นเอกสารรวมของทุกคณะ ซึ่งนิสิตสามารถเลือกปริ้นท์เฉพาะคณะที่ตนเองสังกัด
และนำไปลงทะเบียนเรียนที่ ห้องบัญชีการเงิน อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา 
ตามระยะเวลาที่ ฝ่ายทะเบียนกำหนด