Print

วิธีการเข้าใช้งาน ระบบของห้องบริการอินเตอร์เน็ต

on .

วิธีการเข้าใช้งาน

 

ระบบอินเตอร์เน็ต ของห้องบริการอินเตอร์เน็ต
 

 

 

1.วิธีเข้าสู่ระบบ

 

alt

 

2.วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

alt

....................................................................

alt

........................................................................

alt

..........................................................................

 

3.วิธีออกจากระบบ

 

alt

 


 

By : พระมหาถาวร  อภิธมฺมสุธี

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา