Print

เปิดตัว ชมรมเซปักตะกร้อ มจร.โคราช และมอบเสื้อกีฬา "ชมรมเซปักตะกร้อ มจร.โคราช"

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.โคราชร่วมกับชมรมนักบิณฑ์ภูธร
เปิดตัว ชมรมเซปักตะกร้อ มจร.โคราช และมอบเสื้อกีฬา "ชมรมเซปักตะกร้อ มจร.โคราช"
ให้แก่สมาชิกชมรม พร้อมทั้งร่วมจัดแข่งขันตะกร้อเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีของหมู่คณะ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes