Print

สมัครวันนี้! ฟรี!โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรในการอบรม

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

สมัครวันนี้! ฟรี!
.............................................................
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรในการอบรม 
..............................................................
คุณสมบัติ
- มีความสนใจอยากเรียนรู้วิธีการอบรม เทคนิคการอบรม
- เป็น นิสิต มจร. ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์
- บุคคลทั่วไป
-----------------------------------------------------
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 10 มิถุนายน 
-----------------------------------------------------
เพชรเม็ดงามเกิดได้ก็น้อยเม็ด
คนใจเพชรเกิดยากก็มากค่า
เพชรแกร่งได้ก็เพราะผ่านกาลเวลา
คนใจกล้าเพราะผ่านการฝึกฝน
----------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 062- 374 -7822
093-372-9475
หรือที่ facebook https://www.facebook.com/profile.php…
และ https://www.facebook.com/praserd?fref=ts
-------------------------------------------------
อย่ากลัวที่จะเรียนรู้ วิธีการเผยแผ่ธรรม นำประโยชน์ให้สังคม