Print

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(แทนอัตราว่าง)และอัตราว่างพระสอนศีลธรรม จ.นครราชสีมา จำนวน 66 ตำแหน่ง

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(แทนอัตราว่าง)
และอัตราว่างพระสอนศีลธรรม จ.นครราชสีมา จำนวน 66 ตำแหน่ง