Print

กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

on .

กำหนดการ

พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ณ  อาคารพระเทพวิทยาคม (หอประชุมชั้น  ๓)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วันจันทร์ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗

 
รายการบทความ/เอกสาร
FileDescription
Download this file (กำหนดการเปิดเรียนปี๕๗.pdf)กำหนดการเปิดเรียนปี๕๗.pdf