Print

ประกาศวันปฏิบัติธรรม ประจำปี 2556 มจร.วข.นครราชสีมา

on .

ประกาศวันปฏิบัติธรรมของนิสิต มจร.โคราชนะครับ
- นิสิตคณะพุทธ มนุษย์ ครุ ปี2-4 นิสิตปี 1 ภาคพิเศษ และคฤหัสถ์ทุกชั้นปี ณ มจร.วข.นครราชสีมา 11-21 ธันวาคม
- นิสิตคณะสังคม ปี2-4 ณ สำนักสงฆ์ทรัพย์กังวาลบุญญาภรณ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
- ส่วนนิสิตปี 1 ทุกคณะ เป็นวันที่ 14-25 ธันวาคม ธุดงค์ เส้นทาง เมืองยาง ลำทะเมนชัย ชุมพวง พิมาย โคราช