Print

วิธีดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียนนิสิต รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

on .

วิธีดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียนนิสิต รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้นิสิตเข้าสู่เว็บไซต์หลัก ของ มจร.โคราช

ซึ่งก็คือ  www.mcunkr.com

จากนั้น มอง หาปุ่ม เข้าสู่ระบบ ให้เข้าระบบด้วยรหัสนิสิตทั้ง 2 ช่อง

และทำตามขั้นตอนที่ต้องการเข้าไปในแต่ละระบบ