Print

ขอนิมนต์และเชิญนิสิต ทั้งป.ตรี ป.โท บรรพชิตและคฤหัสถ์ รุ่น 58 ที่จะเข้ารับปริญญาในปีนี้ ร่วมงานซ้อมรับปริญญา

on .

ขอนิมนต์และเชิญนิสิต ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รุ่น 58 ที่จะเข้ารับปริญญาในปีนี้ ร่วมงานซ้อมรับปริญญา 

ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2556

เวลา 08.30 - 12.00 น. อาคารพระเทพวิทยาคม

เพื่อเป็นการเสริมกำลังใจให้พุทธศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และเปิดโอกาสให้พุทธศาสตรบัณฑิต ญาติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ได้พบปะพูดคุยและแสดงความยินดีในการสำเร็จการศึกษา อีกทั้งจะได้เป็นแบบอย่างในการจัดซ้อมรับปริญญาสำหรับรุ่นต่อไป

กำหนดการ