Print

พระธรรมวรนายก ได้เมตตารับมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต จากเจ้าภาพทุนการศึกษาเจ้าของร้านสเต๊กลุงโป๊งเหน่ง

on .

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา
พระธรรมวรนายก ได้เมตตารับมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต
จำนวน ๓ รูป ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑. สามเณรประจวบ นาคนวล
๒. สามเณรประพัฒน์พงษ์ วรรณกัน
๓. สามเณรดนัยธร บุญมี
ส่วนเจ้าภาพทุนการศึกษาเป็นเจ้าของร้านสเต๊กลุงโป๊งเหน่ง คือคุณพิธา เสือเขียว
....ภาพ ข่าว จาก เฟส ผอ.คำภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวอทยาเขตนครราชสีมา!!!