Print

ประกาศ ว่าที่บัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญา รุ่น 58/22 ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการได้ที่นี่

on .

ประกาศ ว่าที่บัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญา รุ่น 58/22 ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการได้ที่นี่

เช็คความถูกต้องของรายชื่อผู้เข้ารับปริญญา รุ่น 58 ได้ที่นี่
และหากมีความผิดพลาด ให้ติดต่อ ฝ่ายทะเบียน ชั้น2 ห้องวิชาการ
 
ท่านใดที่ไม่ชำระค่ารับปริญญา 
มาจ่ายภายในวันที่ 30 มีนาคม 56
 
ขึ้นรถวันที่ 9 พ.ค. 56 13.00 น.
รับปริญญาวันที่ 12  พ.ค. 56
วังน้อย
ขากลับ : กลับเองตามอัธยาศรัย

ตรวจสอบรายชื่อ