Print

ประกาศถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสิต ปี 1 จำนวน 3 ทุน สนใจ สมัครรับทุนได้ที่ พระครูสมุห์คำภีร์ ภูริสีโล

on .

ประกาศ

ถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสิต ปี 1 จำนวน 3 ทุน สนใจ สมัครรับทุนได้ที่ พระครูสมุห์คำภีร์ ภูริสีโล

มีเจ้าภาพถวายทุน คือ ร้านสเต็กลุงโป็งเหน่ง โดย นายพิชา  เสือเขียวและครอบครัว

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน

1.เป็นนิสิตบรรพชิต ชั้นปีที่ 1

2.เป็นผู้ประพฤติ

3.ไม่เคยรับทุนใด ๆ มาก่อน

4.เป็นผู้เสียสละช่วยเหลือกิจกรรมมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี