Print

12 กุมภาพันธ์ 56 อายุวัฒนมงคล 67 ปี พระสุธีวรญาณ

on .

อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 56 อายุวัฒนมงคล 67 ปี
พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน ป.ธ. 8, รศ.ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11,
รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา
พระเดชพระคุณเกิดที่ อ.ขามทะเลสอ โคราช 12 ก.พ.2489
มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา ขอกราบมุทิตาสักการะเป็นอย่างยิ่งครับ