Print

มจร.โคราช เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

on .

มจร.โคราช เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครพระภิกษุ  สามเณร และคฤหัสถ์ เข้าศึกษาใน 3 ระดับ

1.ระดับปริญญาตรี

2.ระดับปริญญาโท

3.ระดับประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ติดต่อสอบถาม  โทร 044-928556, 044924557 , 044264560

www.mcunkr.com  www.facebook.com/mcunkr

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารภาพแผ่นพับที่แนบมานี้