Print

เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ มุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Written by พระวินัย วชิรญาโณ on .

 

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  ถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช  เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในนามผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการขอแสดงความยินดีถวายมุทิตาสักการะด้วยความยินดียิ่ง ขอให้พระเดชพระคุณมีความเจริญงอกงามในบวรพระพุทธศาสนา  ตลอดกาลนานเทอญฯ