ข่าวสารมหาวิทยาลัย

Display #
Title Author Hits
ประกาศหยุดเรียน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2557 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1790
แจ้งนิสิตใหม่ปี 2557 เข้าทำบัตรนิสิตใหม่ ที่ ชั้น 2 ห้อง 205 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 891
ประกาศปฐมนิเทศเปิดเรียนนิสิตคฤหัสถ์สาขาต่างประเทศ 562
ประกาศรายชื่อและรหัสนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1401
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและผลคะแนนสอบเข้า 1209
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 751
ประกาศพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคพิเศษ (คฤหัสถ์) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 774
ขอเชิญร่วมงานซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2557 1273
การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมินภายนอกรอบสาม(สมศ.) 694
มจร.วข.นครราชสีมา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 3936