ข่าวสารมหาวิทยาลัย

Display #
Title Author Hits
ประกาศหยุดเรียน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2557 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1564
แจ้งนิสิตใหม่ปี 2557 เข้าทำบัตรนิสิตใหม่ ที่ ชั้น 2 ห้อง 205 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 799
ประกาศปฐมนิเทศเปิดเรียนนิสิตคฤหัสถ์สาขาต่างประเทศ 495
ประกาศรายชื่อและรหัสนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1360
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและผลคะแนนสอบเข้า 1172
กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียน (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 714
ประกาศพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคพิเศษ (คฤหัสถ์) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 742
ขอเชิญร่วมงานซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2557 1192
การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมินภายนอกรอบสาม(สมศ.) 635
มจร.วข.นครราชสีมา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 3817