ข่าวสารมหาวิทยาลัย

Display #
Title Author Hits
กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 491
ประกาศมหาวิทยาลัย การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 825
ประกาศดาวน์โหลดแบบฟอร์มครูพระสอนศีลธรรม ได้ที่นี่ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1394
ประกาศประชุมสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ชัยภูมิ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 852
ประกาศประชุมสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครราชสีมา พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 474
โครงการอบรมบุคลากรและนิสิตให้มีความตระหนักถึงคุณค่าการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 375
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 383
กำหนดการพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทาน,ไหว้ครู,อบรมพระสังฆาธิการ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1223
กำหนดการและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2556 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 550
ประกาศมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน จำนวน๑๔รายการ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 450