ข่าวสารมหาวิทยาลัย

Display #
Title Author Hits
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครราชสีมา พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 803
กำหนดการวิปัสสนากัมมัฏฐานและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 2557 แห่งที่ 2 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 836
กำหนดการวิปัสสนากัมมัฏฐานและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 2557 แห่งที่ 1 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 746
ประกาศ เรื่อง การประมูลร้านค้าสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1754
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องสถานที่ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ประจำปี 2557 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 856
ประกาศปิดเรียนเนื่องในวันสอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นโท เอกและธรรมศึกษา พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1677
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 1-2 พฤศจิกายน 2557 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1032
ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 546
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(แทนอัตราว่าง)และอัตราว่างพระสอนศีลธรรม จ.นครราชสีมา จำนวน 66 ตำแหน่ง พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 494
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง (แทนอัตราว่าง) จ.นครราชสีมา พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 622