ข่าวสารมหาวิทยาลัย

Display #
Title Author Hits
ขอเชิญโครงการซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 587
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานภาคฤดูร้อน พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 563
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 355
ประกาศปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา 2/2557 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 483
ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 853
ประกาศปิดเรียนเนื่องในวันสอบบาลีสนามหลวง พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1281
ประกาศปิดเรียนเนื่องจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 538
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วข.นครราชสีมา ฉบับแก้ไข (เพิ่มเติม) พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 507
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครราชสีมาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 639
ประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 935