ข่าวสารมหาวิทยาลัย

Display #
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน(ป.สศ.) พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 785
ประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1015
รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) หลักสูตร ๑ ปี เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 606
รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา (ตามอัตราว่างของแต่ละอำเภอ) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 598
นิมนต์พระสอนศีลธรรมจังหวัดนครราชสีมา ต่อสัญญาจ้างระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 395
ประกาศปิดเรียนเนื่องจากบุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 497
กำหนดวันไหวครูและพิธีมุทิตาสักการะผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 455
พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 977
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1291
ขอเชิญผู้สมัครเข้าศึกษาต่อป.ตรี ร่วมโครงการสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 478