ข่าวสารมหาวิทยาลัย

Display #
Title Author Hits
ประกาศถวายทุนการศึกษาแก่พระนิสิต ปี 1 จำนวน 3 ทุน สนใจ สมัครรับทุนได้ที่ พระครูสมุห์คำภีร์ ภูริสีโล 503
12 กุมภาพันธ์ 56 อายุวัฒนมงคล 67 ปี พระสุธีวรญาณ 874
มจร.โคราช เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 4365
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พระวินัย วชิรญาโณ 798
เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ มุทิตาสักการะพระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พระวินัย วชิรญาโณ 1063
ประกาศตารางเรียนภาคฤดูร้อน สำหรับ คฤหัสถ์ทุกชั้นปี ดาวน์โหลดได้แล้ว ที่นี่ 1697
ประกาศ การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่๒ และตารางสอบ ของการศึกษาภาคคฤหัสถ์ 636
ประกาศโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสายสัมพันธ์ มจร. มมร. โคราชเกมส์ ครั้งที่ 2 829
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสังฆประชาสามัคคี 845
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระปริยัติวรคุณ (บุญถม ชวนปญฺโญ) 1740