ข่าวสารมหาวิทยาลัย

Display #
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 945
ประกาศกำหนดรับสมัครนิสิตใหม่และเปิดเรียนปีการศึกษา 2559 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 1811
ประกาศซ้อมรับปริญญาบัตร พธ.บ. รุ่นที่ 61 และ พธ.ม. รุ่นที่ 26 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 878
สมัครวันนี้! ฟรี!โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรในการอบรม พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 438
ประกาศสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 854
ประกาศปิดเรียนเนื่องในวันสอบบาลีสนามหลวง 2559 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 998
ประกาศสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค รุ่นที่ 61 ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 675
ขอเชิญชวนนิสิตใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 513
รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 5847
ประกาศดาวน์โหลดเอกสารบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2559 พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี 2950