มจร.วังน้อยศูนย์บัณฑิตศึกษาครูพระสอนศีลธรรม0504iconradiobook
IMAGE ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต   Read More...
IMAGE ประกาศปิดเรียนเนื่องจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศปิดเรียนเนื่องจากผู้บริหาร คณาจารย์... Read More...
IMAGE ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วข.นครราชสีมา ฉบับแก้ไข (เพิ่มเติม)
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม... Read More...
IMAGE ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครราชสีมาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม... Read More...
IMAGE ประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558... Read More...
IMAGE ประกาศปิดเรียนเนื่องในวันสอบบาลีสนามหลวง
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศปิดเรียนเนื่องในวันสอบบาลีสนามหลวง     Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดช เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
  ป.อ. มาตรา  ๑๓๖... Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดชข เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ป.อ.  มาตรา  ๒๗๗... Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดช เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ป.อ.  มาตรา  ๑๑๒  ผู้ใดหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น... Read More...
IMAGE วิเคราะ์ข่าว ๓ กค. ๕๗
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
  วิเคราะห์ข่าว..............เล่ากฎหมาย  กับ  อาจารย์ธนเดช ... Read More...