มจร.วังน้อยศูนย์บัณฑิตศึกษาครูพระสอนศีลธรรม0504iconradiobook
 
IMAGE ขอเชิญชวนนิสิตใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ขอเชิญชวน นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรมชวิทยาลัย... Read More...
IMAGE รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ปริญญาตรี ๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒.... Read More...
IMAGE ประกาศดาวน์โหลดเอกสารบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2559
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศดาวน์โหลดเอกสารบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2559... Read More...
IMAGE ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
    Read More...
IMAGE น้อมถวายความอาลัยแด่...พระเทพวิทยาคม
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
น้อมถวายความอาลัยแด่...พระเทพวิทยาคม อาจารย์ดร.วงศ์สถิตย์... Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดช เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
  ป.อ. มาตรา  ๑๓๖... Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดชข เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ป.อ.  มาตรา  ๒๗๗... Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดช เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ป.อ.  มาตรา  ๑๑๒  ผู้ใดหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น... Read More...
IMAGE วิเคราะ์ข่าว ๓ กค. ๕๗
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
  วิเคราะห์ข่าว..............เล่ากฎหมาย  กับ  อาจารย์ธนเดช ... Read More...