มจร.วังน้อยศูนย์บัณฑิตศึกษาครูพระสอนศีลธรรม0504iconradiobook
IMAGE ประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558... Read More...
IMAGE ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครราชสีมา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา... Read More...
IMAGE กำหนดการวิปัสสนากัมมัฏฐานและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 2557 แห่งที่ 2
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
กำหนดการวิปัสสนากัมมัฏฐานและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 2557... Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง การประมูลร้านค้าสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง การประมูลร้านค้าสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย   Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดช เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
  ป.อ. มาตรา  ๑๓๖... Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดชข เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ป.อ.  มาตรา  ๒๗๗... Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดช เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ป.อ.  มาตรา  ๑๑๒  ผู้ใดหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น... Read More...
IMAGE วิเคราะ์ข่าว ๓ กค. ๕๗
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
  วิเคราะห์ข่าว..............เล่ากฎหมาย  กับ  อาจารย์ธนเดช ... Read More...
IMAGE วิเคราะห์ข่าว เล่ากฎหมาย
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
คุยข่าว...............เล่ากฎหมาย....กับ  อาจารย์ธนเดช  เอื้อศรี ... Read More...