มจร.วังน้อยศูนย์บัณฑิตศึกษาครูพระสอนศีลธรรม0504iconradiobook
IMAGE ขอเชิญโครงการซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ขอเชิญโครงการซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี  ๒๕๕๘... Read More...
IMAGE ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย... Read More...
IMAGE ประกาศปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา 2/2557
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศปิดเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลการศึกษา 2/2557   Read More...
IMAGE ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต   Read More...
IMAGE ประกาศปิดเรียนเนื่องในวันสอบบาลีสนามหลวง
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศปิดเรียนเนื่องในวันสอบบาลีสนามหลวง     Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดช เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
  ป.อ. มาตรา  ๑๓๖... Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดชข เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ป.อ.  มาตรา  ๒๗๗... Read More...
IMAGE เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดช เอื้อศรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
ป.อ.  มาตรา  ๑๑๒  ผู้ใดหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น... Read More...
IMAGE วิเคราะ์ข่าว ๓ กค. ๕๗
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด
  วิเคราะห์ข่าว..............เล่ากฎหมาย  กับ  อาจารย์ธนเดช ... Read More...